Disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge i avaluació en línia facilitades amb eines 2.0

Objectius del workshop: 1- Presentar recursos 2.0 suscep1bles de ser u1litzats per dissenyar, implementar i avaluar ac1vitats educa1ves (individu…See it on Scoop.it, via Recull diari

Continuar leyendo: Disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge i avaluació en línia facilitades amb eines 2.0

Fuente: Recull Diari